لیست فایلهای مرتبط با متقاضیان کبک

راهنمای شغلی مهندسین در کبک برگرفته از وب سایت سازمان مهاجرت کبک میباشد و شامل قسمتهایی مانند : شرایط کاری مهندسین در کبک ، اخذ مجوز های لازم برای کار به عنوان یک مهندس ،نحوه ی عضویت در نظام مهندسی کبک و .... است.
راهنمای شغلی پرستاران در کبک برگرفته از وب سایت سازمان مهاجرت کبک میباشد و شامل قسمتهایی مانند : شرایط کاری پرستاران در کبک ، اخذ مجوز های لازم برای کار به عنوان یک پرستار ،نحوه ی عضویت در نظام پرستاری کبک و .... است.
راهنمای شغلی شیمیست ها (کارشناسان شیمی) در کبک برگرفته از وب سایت سازمان مهاجرت کبک میباشد و شامل قسمتهایی مانند : شرایط کاری شیمیست ها در کبک ، اخذ مجوز های لازم برای کار به عنوان یک کارشناس شیمی ،نحوه ی عضویت در نظام مهندسی کبک و دیگر انجمن های مرتبط با رشته ی شیمی و .... است.
راهنمای شغلی مترجمین در کبک برگرفته از وب سایت سازمان مهاجرت کبک میباشد و شامل قسمتهایی مانند : شرایط کاری مترجمین در کبک ، اخذ مجوز های لازم برای کار به عنوان یک مترجم،نحوه ی عضویت در انجمن مترجمین کبک و .... است.
راهنمای شغلی حسابداران در کبک برگرفته از وب سایت سازمان مهاجرت کبک میباشد و شامل قسمتهایی مانند : شرایط کاری حسابداران در کبک ، اخذ مجوز های لازم برای کار به عنوان یک حسابدار ،نحوه ی عضویت در انجمن حسابداران کبک و .... است.
به تازگی افسران مصاحبه کبک ،از متقاضیان رزومه کاری (CV) کبکی درخواست میکنند.این رزومه با یک قالب مشخص و بدون عکس میباشد.دلیلی که افسرهای مصاحبه برای بی عکس بودن رزومه ها عنوان کرده اند عدم تبعیض جنسیتی بین افراد است.بر اساس این دیدگاه در هنگام استخدام، تنها به علم، تجربه و سوابق فرد توجه میشود نه جنسیت افراد.این رزومه با دو فرمت انگلیسی و فرانسوی برای دانلود در اختیار شما قرار داده شده است.(گرچه بهتر است شما به عنوان یک متقاضی اقامت در کبک فرمت فرانسوی آن را دانلود نمایید)
اطلاعات ضروری پیرامون آزمون پرستاری کانادا - RN - که هر پرستار قبل از عزیمت به کانادا باید آن را بداند.
صفحه 2 از 2 << < 1 2 > >>

طبقه بندی خبرها
خبرنامه ایمیل
سوالات خود را مطرح کنید
فهرست پرسش و پاسخ ها