لیست فایلهای مرتبط با متقاضیان فدرال

لیست مشاغل مورد نیاز دولت کانادا از تاریخ 1 می 2014 لغایت 1 ژانویه 2015
لیست مشاغل مورد نیاز استان نوا اسکوشیا - آغاز پذیرش پرونده از مارچ 2014
لیست 43 تایی مشاغل فنی حرفه ایی مورد نیاز کشور کانادا ( بخش فدرال ) - آغاز پذیرش پرونده از 2 ژانویه 2013
اطلاعات ضروری پیرامون آزمون پرستاری کانادا - RN - که هر پرستار قبل از عزیمت به کانادا باید آن را بداند.
راهنمای چک کردن وضعیت پرونده در سایت سازمان مهاجرت کانادا تنها مخصوص متقاضیان فدرال و کبکی هایی است که در مصاحبه پذیرفته شده اند و شماره فایل دوم از بخش فدرال دریافت کرده اند.
یکی از مهمترین مدارکی که از متقاضیان مختلف در پروسه ی اخذ ویزای اقامت و کار درخواست میشود رزومه ی کاری است.رزومه کاری در واقع خلاصه ایی از شرح وظایف کاری،تحصیلی، دستاوردهای علمی و توانایی ها حرفه ایی شما میباشد.بدین منظور قالب یک نمونه رزومه جامع به زیان فارسی را برای دانلود در اختیار شما گذاشته ایم.بدیهی است که بسیاری از افراد واجد شرایط تمامی آیتم های ذکر شده در این رزومه نمیباشند بنابراین میتوانید قسمت هایی که شامل ویژگیهای کاری و تحصیلی شما نمیشوند را از این رزومه حذف نمایید.
متقاضیان اخذ ویزای اقامت توجه داشته باشند که یکی از اسنادی که اعتبار کار آن ها را تایید میکند قرارداد کاری است.با توجه به پرسش بسیاری از افراد در این زمینه ،نمونه قرارداد کاری اداره کار را برای دانلود در اختیار شما قرار داده ایم.لازم به ذکر است که این قرار داد میبایست بین شما و کارفرما منعقد شده و دارای مهر و امضای کارفرما و همچنین امضای شما باشد.توجه داشته باشید که این فایل فقط یک نمونه است و ممکن است سازمان ها و شرکت های مختلف هرکدام نمونه قراردادهای جداگانه ایی برای خود داشته باشند.
راهنمای کاریابی آنلاین (Job Search) در کانادا و کبک به زبان فارسی
لیست مشاغل 2013 فدرال کانادا برای پروسه متخصصین کاری (Skilled Workers)

طبقه بندی خبرها
خبرنامه ایمیل
سوالات خود را مطرح کنید
فهرست پرسش و پاسخ ها