پرسش و پاسخ

ازدواج
  • تاریخ ارسال پرسش : 8 بهمن 1391 ساعت 10:05 ب.ظ
ایا امکان همسر یابی و زندگی دائم در کانادا با همسر مطلوب و اشنایی وجود دارد
پاسخ
  • تاریخ پاسخ : 12 بهمن 1391 ساعت 11:05 ق.ظ
  • امکانش وجود دارد ولی ما در این زمینه اقدام نمیکنیم.

طبقه بندی خبرها
خبرنامه ایمیل
سوالات خود را مطرح کنید
فهرست پرسش و پاسخ ها