پرسش و پاسخ

دریافت مدیکال
  • تاریخ ارسال پرسش : 15 خرداد 1392 ساعت 12:17 ب.ظ
در 2013/2/15
فایل نامبر فدرال دریافت کردم تاریخ دریافت مدیکالم حدودا کی میباشد
پاسخ
  • تاریخ پاسخ : 20 خرداد 1392 ساعت 05:47 ب.ظ
  • تاریخ دریافت مدیکال واقعا قابل پیش بینی نیست و بسیار متغیر است.در هر صورت تخمین فعلی بین 10 تا 20 ماه پس از افتتاح پرونده است.(برای پرونده های جدید الافتتاح)

طبقه بندی خبرها
خبرنامه ایمیل
سوالات خود را مطرح کنید
فهرست پرسش و پاسخ ها