پرسش و پاسخ

امتحان فرانسه
  • تاریخ ارسال پرسش : 13 مرداد 1392 ساعت 01:06 ب.ظ
ba salam
baraye ezafe shodan be parvande ka30 be onvane hamsar aya gereftane nomreye b2 zarorist? dar liste mashagel baraye mba sathe bachlor dar nazar gerefte shoma, man foge lisanse mba daram emtiyazi shamelam mishe? aya ba nomreye kamtar ham mitonam be parvande ezafe besham? aya momkene ba nomreye kamtar kole parvande reject beshe?
mer30
پاسخ
  • تاریخ پاسخ : 16 مرداد 1392 ساعت 10:32 ق.ظ
  • پاسخ دادن به سوالات شما منوط به دانستن شرایط و امتیاز بندی متقاضی اصلی پرونده (همسر شما ) میباشد.

    در هر صورت اگر وضعیت یک متقاضی از مجرد به متاهل تغییر کند باید پر.نده به حد نصاب متاهلین برسد در غیر این صورت پرونده با مشکل مواجه شده و بایستی همسر از پرونده حذف گردد.

طبقه بندی خبرها
خبرنامه ایمیل
سوالات خود را مطرح کنید
فهرست پرسش و پاسخ ها