پرسش و پاسخ

دعوت نشدن به مصاحبه
  • تاریخ ارسال پرسش : 16 مرداد 1392 ساعت 11:21 ب.ظ
در ودبرشما
راجع به آدرس ایمیل ازمن سوال کردید
به شکل زیر مکاتبه کردم


renseignements@micc.gouv.qc.ca

biq.damas@micc.gouv.qc.ca

ضمنافرم ایمیل در سایت زیر تکمیل و ارسال کردمwww.immigratin-quebec.gouv.qc.ca/courriel
پاسخ
  • تاریخ پاسخ : 17 مرداد 1392 ساعت 11:19 ق.ظ
  • اگر با ایمیل و تماس تلفنی با اداره مهاجرت پاسخی دریافت نکرده اید لازم است یک نامه ی امضا شده ی دستی به اداره مهاجرت پست کنید و در این نامه با ذکر فایل نامبر خود از تاخیر در روند دعوت به مصاحبه خود سراغ بگیرید و ابراز نگرانی کنید.

طبقه بندی خبرها
خبرنامه ایمیل
سوالات خود را مطرح کنید
فهرست پرسش و پاسخ ها