پرسش و پاسخ

جوشکاری
  • نام و نام خانوادگی : سیامک رضایی
  • شهر : تهران
  • تلفن : 09377328903
  • تاریخ ارسال پرسش : 3 مهر 1392 ساعت 04:50 ب.ظ
2500 ساعت مدرک جوشکاری دارم.
زبان هم تا حدودی بلدم.
راهنمایی بیشتر میخوام
پاسخ
  • تاریخ پاسخ : 18 آذر 1392 ساعت 01:10 ب.ظ
  • لطفا با شماره های موسسه مندرج در قسمت تماس با ما ، تماس حاصل بگیرید.

طبقه بندی خبرها
خبرنامه ایمیل
سوالات خود را مطرح کنید
فهرست پرسش و پاسخ ها