پرسش و پاسخ

ایا رشته اینجانب جزئ دیمندد محسوب میگردد
  • تاریخ ارسال پرسش : 27 آذر 1392 ساعت 01:00 ق.ظ
لیسانس مهندسی علوم وصنایع غذائی را دارم
ایا جزئ رشته های دیمند محسوب میگردد اگر جواب بله
است چند امتیاز دارد اگر خیر چند امتیاز دارد
ممنون از محبت شما
پاسخ
  • تاریخ پاسخ : 8 دي 1392 ساعت 11:01 ق.ظ
  • این رشته جز رشته های با نیاز متوسط (6 امتیازی) است.

طبقه بندی خبرها
خبرنامه ایمیل
سوالات خود را مطرح کنید
فهرست پرسش و پاسخ ها