پرسش و پاسخ

فرم افزودن فرزند
 • تاریخ ارسال پرسش : 15 مرداد 1391 ساعت 12:10 ب.ظ
لطفا فرم افزودن فرزند را برایم ارسال نمایید متشکرم.من از طریق نیروی متخصص کبک اقدام کرده ام ومنتظر مصاحبه هستم.
پاسخ
 • تاریخ پاسخ : 15 مرداد 1391 ساعت 06:53 ب.ظ
 • برای افزودن فرزند بایستی فرم های زیر را که در زمان افتتاح پرونده نیز ارسال کرده اید هم اکنون مجددا به روز رسانی کرده و در فیلدهایی که مشخصات فرزندان را میخواهد مشخصات فرزند جدید خود را وارد کنید :

  فرم Application for selection certificate برای متقاضی اصلی
  http://www36.immigration-quebec.ca
  فرم تمکن مالی ( باید میزان دارایی به روز رسانی شود)
  http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/forms/search-title/caf.html

  فرم اعلام تغییرات (با این فرم جدید به سفارت اعلام میکنید چه تغییرات جدیدی را در پرونده ی خود اعمال میکنید)
  http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/en/dcs/A-0520-MA-dyn.pdf

طبقه بندی خبرها
خبرنامه ایمیل
سوالات خود را مطرح کنید
فهرست پرسش و پاسخ ها