پرسش و پاسخ

مديكال
  • تاریخ ارسال پرسش : 7 آذر 1391 ساعت 03:23 ب.ظ
در حال حاضر براي رشته هاي غير ديموند متقاضي كبك(6 امتيازي ) ارسال مديكال در چه وضعيتي قرار دارد؟
پاسخ
  • تاریخ پاسخ : 14 آذر 1391 ساعت 04:59 ب.ظ
  • ارسال مدیکال های افرادی که سه ماهه اول سال 2010 بی فایل خود را تشکیل داده اند هنوز به اتمام نرسیده است.

طبقه بندی خبرها
خبرنامه ایمیل
سوالات خود را مطرح کنید
فهرست پرسش و پاسخ ها