زمان بررسی پرونده های آنلاین کبک

30 آذر 1395 ساعت 07:37 ب.ظ

دولت کبک در  دسامبر 2016 اعلام کرد :


  1.   بررسی مقدماتی : وزارت مهاجرت کبک بر حسب اطلاعاتی که  افراد در پرونده ی آنلاین خود فراهم آورده اند یک بررسی مقدماتی انجام خواهد داد تا واجد شرایط بودن آن ها را بررسی کند.
  2.  رسیدگی به مدارک ارسال شده  : اگر پرونده ی  متقاضی از مرحله بررسی مقدماتی گذر کند و واجد شرایط باشد ، یک لیست مخصوص از مدارک لازم برای وی ارسال خواهد شد. مدارک خواسته شده از هر شخص میتواند متفاوت باشد. به عبارتی لیست درخواست مدارک " شخصی شده " است. افراد میبایست در مدت زمان معین توسط اداره مهاجرت کبک، مدارک لازم را آماده و ارسال نمایند. اگر مدارک ارسال شده کامل و بی نقص باشند متقاضی  وارد مرحله سوم خواهد شد در غیر این صورت یک پیام تذکر به حساب آنلاین متقاضی ارسال خواهد شد. (  هرگونه تاخیر یا نقص در ارسال مدارک ممکن است منجر به بسته شدن پرونده شود)
     
  3.  بررسی گزینشی :در این مرحله بررسی پرونده تکمیل  شود و برای آن یک تصمیم نهایی اخذ خواهد شد. در برخی موارد گزینش افراد نیازمند مصاحبه حضوری آنها با یکی از افسران اداره مهاجرت کبک خواهد بود.در این صورت قرار مصاحبه  از طریق حساب آنلاین ، به اطلاع اشخاص خواهد رسید.