امتیاز بندی جدید کانادا

19 اسفند 1395 تغییرات جدید برنامه کبک در سال 2017
سازمان مهاجرت کبک در روز چهارشنبه 8 مارس 2017 اطلاعیه مهمی در رابطه با نحوه بررسی پرونده های نیروی متخصص کبک اعلام نمود. بدین ترتیب کلیه پرونده هایی که از این پس سابمیت خواهند شد و کلیه پرونده هایی که تا کنون به روش های آنلاین و کاغذی سابمیت و ثبت شده اند اما هنوز بررسی مقدماتی آنها انجام نشده است مشمول تغییرات زیر خواهند شد
14 مرداد 1392 لیست مشاغل کبک 2013 نسخه فارسی
لیست مشاغل جدید کبک 2013 ، نسخه فارسی به بخش دانلود اضافه شد.
12 مرداد 1392 شرح قوانین جدیدکبک برای متخصصین کاری (Skilled Workers)
در پی قوانین اعلام شده توسط اداره مهاجرت کبک برای اخذ ویزای اقامت دائم ، مهم ترین نکات و تغییرات پروسه ی پرطرفدار متخصصین کاری (Skilled Workers) به شرح زیر اعلام میشود....

طبقه بندی خبرها
خبرنامه ایمیل
سوالات خود را مطرح کنید
فهرست پرسش و پاسخ ها