تغییر امتیاز بندی کبک

19 اسفند 1395 تغییرات جدید برنامه کبک در سال 2017
سازمان مهاجرت کبک در روز چهارشنبه 8 مارس 2017 اطلاعیه مهمی در رابطه با نحوه بررسی پرونده های نیروی متخصص کبک اعلام نمود. بدین ترتیب کلیه پرونده هایی که از این پس سابمیت خواهند شد و کلیه پرونده هایی که تا کنون به روش های آنلاین و کاغذی سابمیت و ثبت شده اند اما هنوز بررسی مقدماتی آنها انجام نشده است مشمول تغییرات زیر خواهند شد
15 مرداد 1394 تغیر امتیاز بندی کبک و حذف امتیاز انطباق پذیری از آگوست 2015
از تاریخ 5 آگوست ( 14 مرداد 1394) در جدول امتیاز بندی نیروهای متخصص کبک تغییراتی به وجود آمد.

طبقه بندی خبرها
خبرنامه ایمیل
سوالات خود را مطرح کنید
فهرست پرسش و پاسخ ها