ویزای ایرلند

13 دي 1395 تقدیر وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از مدیریت موسسه کاوش
آقای دکتر علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از مدیریت موسسه کاوش آقای شهرام بهرام دریابیگی تقدیر و تشکر نمود.

طبقه بندی خبرها
خبرنامه ایمیل
سوالات خود را مطرح کنید
فهرست پرسش و پاسخ ها