لیست جدید مشاغل کبک 2018

اداره مهاجرت کبک در آگوست 2018 لیست مشاغل خود را به روز رسانی کرد. میتوانید لیست فارسی را از این جا دانلود نمایید. لازم به ذکر است که در پی انتشار لیست جدید ، امتیاز اسبق برخی از رشته ها دستخوش تغییر شد که از مهم ترین آنها می توان به افت امتیاز رشته مهندسی کامپیوتر از 12 به 9 امتیاز ، افت امتیاز رشته پرستاری از 9 به 6 امتیار و همچنین کاهش و افزایش امتیازات در برخی رشته های دیگر اشاره کرد. بر اساس قوانین اداره مهاجرت کبک ، امتیازات جدید به کلیه پرونده هایی که تا کنون به مرحله شمارش امتیاز نرسیده اند اعمال خواهد شد. این بدان معناست که کلیه پرونده های کاغذی بررسی نشده  و پرونده های سابمیت های آنلاین سال   2016 نیز مجددا با همین امتیاز بندی جدید بررسی می شوند. از آنجا که افت امتیازات برای بسیاری از افراد اتفاق افتاده است به نظر میرسد اصلی ترین و مهمترین رویکرد جبران کسری امتیاز کماکان اخذ مدرک زبان فرانسه و انگلیسی باشد.

درحال بارگزاری

طبقه بندی خبرها
خبرنامه ایمیل
سوالات خود را مطرح کنید
فهرست پرسش و پاسخ ها